KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych) („RODO”), chcielibyśmy poinformować Państwa o szczegółach dotyczących nowych zasad przetwarzania Państwa danych.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Chrzanowscy Development Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. J. Słowackiego 5/13 lok. 142
 2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony).(art. 6 ust. 1 lit f RODO) oraz w celu kierowania treści marketingowych dotyczących oferty Chrzanowscy Development sp. z o.o.  lub podmiotów powiązanych kapitałowo drogą telefoniczną lub e-mailową (w zależności od wyrażonej zgody) – podstawą prawną jestzgoda(art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 3. Państwa dane przetwarzane przez Administratora obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania odpowiedzi na zapytanie ofertowe, otrzymywania informacji o prowadzonych akcjach promocyjnych oraz wydarzeniach.
 4. Odbiorcami Państwa danych będą podmioty:
  a) uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. sądom, organom nadzoru);
  b) powiązane kapitałowo z Chrzanowscy Development Sp. z o.o. Sp. k.;
  c) współpracujące ze Spółką w związku z wykonywaniem przez nie obowiązków związanych z realizacją umowy (podmiotom świadczącym usługi doradcze np. agencjom reklamowym, firmie informatycznej).
 5. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Przy udzieleniu zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych- do odwołania zgody przesłanej na adres biuro@chdevelopment.pl
 6. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, z zastrzeżeniem jednak gdy z uwagi na przepisy prawa jesteśmy uprawnieni do dalszego przetwarzania danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub właściwych przepisów prawa polskiego wdrażających RODO (ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych obowiązująca od 25 maja 2018 r).
 8. Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail:  biuro@chdevelopment.pl

Skontaktuj się

Masz pytania, chcesz się umówic na spotkanie napisz do nas.
Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00.

Wyślij do nas wiadomość

Administratorem Twoich danych osobowych jest Chrzanowscy Development Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. J. Słowackiego 5/13 lok. 142. Przetwarzamy twoje dane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zawarte w formularzu kontaktowym lub w celu przesyłania ofert marketingowych Administratora oraz podmiotów powiązanym kapitałowo (w zależności od udzielonej zgody). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia. Zapoznaj się ze szczegółową informacją o przetwarzaniu danych osobowych w Klauzula Informacyjna.

BIURO SPRZEDAŻY
ul. Chodźki 27, Lublin